Rusija spreminja taktike mlečne industrije

Ruski minister za kmetijstvo Alexander Tkachev, ki je govoril na VIII. Kongresu nacionalne zveze proizvajalcev mleka, je dejal, da je kljub težavam mlečna industrija lani pokazala pozitiven trend. Proizvodnja mleka v državi je ostala na ravni leta 2015 in je znašala 30,8 milijona ton. Po besedah ​​ministra naj bi mlečna kmetija, ki ima 5.000 kilogramov pridelka na kravo, z državno podporo povečala dobičke do 18%.

Minister je dejal, da bi lahko v petih letih Rusija zmanjšala uvoz mleka za 5-10% zaradi državne podpore za mlekarstvo, ki se je leta 2016 skoraj podvojila na približno 26 milijard rubljev. Da bi spodbudila nadaljnje naložbe v industrijo, je Rusija spremenila pravila subvencij, s čimer je povečala čas, v katerem je mogoče zgraditi mlekarno in povečati nadomestilo na 35% stroškov montaže. Dolgoročni razvoj vključuje privabljanje naložb v rejo goveda, izgradnjo 800 novih mlečnih kmetij do leta 2020 in doseganje samozadostnosti mleka s povečanjem povprečnega pridelka na 6000 kilogramov na kravo.

Loading...